Företaget med flyt
Solanders Åkeri är ett familjeföretag som idag drivs av Leif Solander, son till grundaren Jonas-Olov Solander. Åkeriet är inriktat på att transportera flytande varor, främst bestrykningsmedel till pappersindustrin men även propangas till Nordnorge. Leif är i grunden ekonom men tvekar inte att hoppa in där det behövs.
När företaget startade i mitten av 60-talet var det framförallt tjockolja till industrin i Norrland och asfalt som fanns i tankbilarna. Med tiden har det förändrats då industrin idag har gått ifrån tjockoljan till mer miljövänliga alternativ. När Leifs far blev sjuk stod Leif inför valet att antingen avveckla företaget eller att själv gå in som ägare. Leif axlade manteln och har till dags datum drivit företaget framåt genom att utveckla tydliga riktlinjer och policys kring exempelvis miljö- och trafiksäkerhet.

Idag har företaget 14 chaufförer och Leifs mor, Barbro, sköter det administrativa. Samtliga chaufförer har genomgått utbildning i eco-driving och miljökvalitet, vilket idag är en förutsättning för att kunna konkurrera inom åkeribranschen. Företaget har väldigt höga miljömål och en tydlig miljöpolicy för att skona såväl miljö som anställda. När man fraktar kemikalier är det oerhört viktigt att vara medveten om att det är farliga ämnen man hanterar samt ha stor respekt för sin last enligt Leif. Idag anlitas åkeriet främst av Imerys Mineral AB som levererar bestrykningsmedel till pappersindustrin.
- Vi har fem bilar som bara kör åt Imerys så det är idag vår största kund, säger Leif.

Leif ser satsningen på flytande varor som helt rätt och räknar med att företaget kommer att expandera framöver, även om lågkonjunkturen kommer att märkas av ett bra tag till. En möjlig utveckling han ser är utökade gastransporter till Norge, där han redan idag har ett antal kunder och gärna skulle se fler.


Solanders Åkeri AB

Bransch:
Åkeri

Telefon: 070-2248189
Fax: 060-30610


Email:
solanders.akeriab@telia.com

Hemsida:
www.solandersakeri.se

Adress:
Solanders Åkeri AB
Tingstavägen 14
86232 Kvissleby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN